Ochrana údajů (GDPR):

1) Vlastimil Marko - Zelené drahokamy, dále jen poskytovatel, a objednatel zboží na webu www.zelenedrahokamy.cz, dále jen uživatel, uzavírají tuto smlouvu. Uživatelem se stává i ten, kdo se jen přes registrační formulář poskytovatele zaregistruje. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 776589999, info@zelenedrahokamy.cz

2) Zaregistrováním se na stránkách  www.zelenedrahokamy.cz, případně odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku zboží, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a v celém rozsahu je akceptuje.

3) Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy.

4) Při každé objednávce jsou vyžadovány údaje, které jsou nutné pro vyřízení objednávky. Jedná se o jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo. Žádné další údaje, které nejsou nutné pro vyřízení objednávky poskytovatel nepožaduje a ani je neumožňuje ve formuláři zadat. Účelem zpracování dat je vyřízení objednávky, případně zasílání obchodních sdělení a marketingových aktivit poskytovatele.

5) Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů (např. Zásilkovna, Česká pošta, PPL, GLS, Heureka.cz), a poskytovatele webhostingu (Wedos). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů.

6) Poskytovatel ukládá osobní údaje objednatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

7) Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Pokud to nelze uskutečnit přes webové rozhraní, poskytovatel tak učiní na základě emailové žádosti na info@zelenedrahokamy

8) Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

9) Uživatel sice nemá povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez nich je technicky nemožné objednávku zrealizovat.

10) Uživatel závazným potvrzením objednávky souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele.

11) Zasílání informací dle odst. 7.11.1 se nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle odst. 7.4.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

12) Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb soubory cookie. Používáním webu  www.zelenedrahokamy.cz uživatel souhlasí s jejich použitím.

13) Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatele jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování služeb v e-shopu www.zelenedrahokamy.cz

14) Poskytovatel se zavazuje, že zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k údajům a k jejich neoprávněnému zneužití.

15) Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu obchodních podmínek prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

16) V případě, že poskytovatel tyto podmínky změní, bez zbytečného odkladu zveřejní novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.